Στα Γρεβενιώτικα θα βρήτε εκτός απο τα καλύτερα τυροκομικά προιόντα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους της Μακεδονίας, διαλεγμένα γαλακτοκομικά προιόντα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους επίσης παραδοσιακά προιόντα απο τα Γρεβενά