Στα Γρεβενιώτικα θα βρήτε εκτός απο τα καλύτερα τυροκομικά προιόντα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους της Μακεδονίας και επιλεγμένα γαλακτοκομικά προιόντα,Τα Γρεβενιώτικα ψάχνουν και φέρνουν για εσάς όσπρια από επιλεγμένους παραγωγούς